GAIAmessen

HÅP, INSPIRASJON OG NYTENKNING

BERGEN

4. og 5. November 2022

STAVANGER

22. og 23. April 2023

Vi vil formidle håp, inspirasjon og nytenkning innen miljø og bevissthet

Vi trenger sosial, økonomisk og personlig utvikling for å skape et medfølende samfunn ovenfor alt levende. Bare da vil det være håp om å gjenopprette vårt indre og ytre økosystem.

Menneskets transformasjon

Mennesket har opp gjennom historien vært egoistiske, grådige og hensynsløse. Vi har oppført oss som larver som spiser alt på vår vei.

Akkurat som larven transformeres til en vakker og skånsom sommerfugl må også vi transformeres.

Vårt verdensbilde og levesett er utdatert og ikke bærekraftig. Enten må vi forandre oss eller så står vi i fare for å utrydde oss selv.

Dette er hva du kan oppleve på messen

– SPENNENDE STAND

– INTERESSANTE FOREDRAG

– TREFFE LIKESINNEDE

– BLI INSPIRERT

– FÅ HÅP

– FÅ SELVINNSIKT

– VISJONER FOR FREMTIDEN

– KUNST OG KULTUR

– NYE LØSNINGER

Verden trenger å få utfordret det bestående, finne nye løsninger og samarbeide. Gaiamessen er ment å være en spennende og interessant møteplass som kan peke på nye veier for menneskeheten. 

LA OSS SKAPE FREMTIDEN SAMMEN

Gaia vår levende planet

På 1970-tallet fremsatte James Lovelock sammen med Lynn Margulis den såkalte «Gaia-hypotesen», en antagelse om at jordkloden kan sammenlignes med en gigantisk selvhelbredende levende organisme og at vi er en del av henne.

NASA laget en animasjon for noen år siden. Det ser ut som om jorden puster.

Pin It on Pinterest

Share This