GAIAMAGASINET

Her kommer Gaiamagasinet

Dette magasinet vil inneholde programoversikt for messen og artikler pluss annet aktuelt stoff.

Neste Gaiamagasin utkommer digitalt i god tid før messen i Stavanger våren 2023. Vi vil ha fysiske eksemplarer til utdeling på messen.

Magasinet vil bestå av 24 sider i farger.

Gaiamagasinet vil være gratis.

For annonsering klikk her

Priser (eks mva)

1/1 helside kr. 3000,-
1/2 halvside kr. 1500,-
1/4 kvartside kr. 800,-

Annonser sendes ferdig til oss. Vi tar de fleste formater.

Opplag ca. 2000.
Gaiamagasinet distribueres også digitalt før messen.

Bestilling

Bestilling av annonse gjøres via vår mailadresse:
post@gaiamessen.no

Betaling

Faktura sendes etter at messen er gjennomført.

Mens vi venter på Gaiamagasinet

Inspirasjon og Ideer

Initiativtakeren til Gaiamessen, Henning Jon Grini, har egen hjemmeside med mange artikler som har stått i både lokale og nasjonale medier. Temaer varierer, men mye dreier seg om samfunnet vi lever i, miljøet, fremtiden og spiritualitet.

Han har utgitt to bøker som nå er gratis tilgjengelig:

– Gaia og Mennesket mot en lysere fremtid

– Vår nære fremtid

Mystikk

Gaiamessen samarbeider med nettstedet og magasinet Mystikk og de som står bak.

Mystikk er en side for alternativ bevissthet, spiritualitet og selvutvikling.

Mystikk skal inspirere deg til å oppleve, undersøke og fascineres av tilværelsens mange mirakler.

Sentralt er oppfattelsen av at livet ikke begrenses til det fysiske, men er noe mer.

Pin It on Pinterest

Share This