OM GAIA

Gaia

På 1970-tallet fremsatte James Lovelock sammen med Lynn Margulis den såkalte «Gaia-hypotesen», en antagelse om at jordkloden kan sammenlignes med en gigantisk selvopprettholdende levende organisme og at vi er en del av henne.

Levende jord

Gaiahypotesen

Gaiahypotesen, foreslått av James Lovelock sammen med Lynn Margulis på 1970-tallet, går ut på at livet på Jorden, slik det har utviklet seg til i dag, selv bidrar til å skape et stabilt miljø og klima. Et selvregulerende levende system og biosfære som i interaksjon med det uorganiske fysiske og kjemiske miljøet som oppfører seg som en enkeltorganisme. Selvreguleringen skyldes positive og negative tilbakekoblingsmekanismer som sammen med Le Chateliers prinsipp gir homeostase og stabil likevekt. Gaiahypotesen mener å kunne forklare hvordan biosfæren stabiliserer Jordens globale overflatetemperatur, oksygenkonsentrasjonen i atmosfæren (ca. 21%), hydrogensyklus og skydannelse, samt saltinnholdet i havet (3.5%).

– Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap

JORDEN PUSTER

NASA laget en animasjon for noen år siden. Det ser nesten ut som om jorden puster.

Klikk her for en annen avansert versjon på en egen side.

HVA OM JORDEN ER EN LEVENDE ORGANISME?

Denne videoen nedenfor forklarer kort hva Gaia-hypotesen går ut på. Teksten nedenfor er oversatt fra What If.

Selv fra verdensrommet kan du se at planeten vår er full av liv. Når du ser nærmere etter vil du oppdage en delikat balanse mellom millioner av forskjellige livsformer som lever sammen og som er avhengig av hverandre for å overleve. Men hva om alle disse ikke er unike individuelle organismer? Hva om de alle bare er forlengelser av en superorganisme: Jorden? Kanskje vi alle bare er en del av planetens selvopprettholdende system?

MODER JORD

I denne videoen snakker Julia Roberts på vegne av naturen.

David Attenborough: A Life on Our Planet

Dette en kraftfull førstehåndsberetning om menneskets innvirkning på naturen og et budskap om håp for fremtidige generasjoner.

Denne filmen kan sees hos Netflix.

Hvis vi tar vare på naturen vil naturen ta vare på oss.

David Attenborough

Levende univers

En av de viktigste teoriene vitenskapen forfekter er at alt liv essensielt er mekanisk, men det er bare en tro formet på 1600-tallet da vitenskapen fikk sitt gjennombrudd.

Denne tankegangen bør revurderes og utfordres. En av de som gjør det er amerikaneren Duane Elgin. Boken hans Det levende universet er tilgjengelig på norsk. Han er også medskaper av dokumentarfilmen Facing Adversity: Choosing Earth, Choosing Life som kan sees i sin helhet ved å klikke på linken.

Nedenfor har vi gjengitt en kort oppsummering av teorien hans og laget en plakat.

GAMMELT TANKESETT

UNIVERSET SOM DØDT SYSTEM

Universet er et goldt og ugjestmildt sted som nesten utelukkende består av ikke-levende materie og tomt rom. Liv er ekstremt sjeldent. På jorden har materien på et eller annet vis organisert seg på en svært kompleks måte slik at levende enheter er oppstått. Men ser man universet under ett, er det menneskelige foretak et ubetydelig unntak. Vår eksistens som mennesker virker meningsløs og uten hensikt – en kosmisk tilfeldighet som vil bli glemt. Et dødt univers har ingen hukommelse og forteller ingen historier. Når legemet dør, slukkes lyset og vi forsvinner, uten spor eller levninger, det være seg fysiske eller ikke-fysiske. Det som da betyr noe, er materielle eiendeler, materiell makt, materiell nytelse og materiell prestisje.

NYTT TANKESETT

UNIVERSET SOM LEVENDE SYSTEM

Dette gir oss et univers fullt av usynlig energi og liv; innrettet på tålmodig fremvekst av en innholdsrik kosmisk hage. Innenfor et slikt paradigme blir vi mennesker, som bevisst livsform i helheten, svært verdifulle. Vi tjener en viktig hensikt for et univers som arbeider med å fremelske bevisste livsformer. Gjennom oss ser, vet, føler og lærer universet. Vi selv lærer å leve stadig mer bevisst. Det viktigste er ikke alltid materien, men det som ikke synes – det dypt levende i oss selv, i våre forbindelser og i verden rundt oss.

Plakat Universet er levende

Last ned PDF versjon.

Ordet Gaia stammer fra gresk mytologi

Gaia er en gresk jord- og modergudinne. I gresk mytologi er Gaia urgudinne og stammor til alle guder og alle levende vesener, personifikasjon av Jorden.

– Store norske leksikon

Menneskets forvandling ligner sommerfuglens

Det er endel likheter mellom en larves forvandling til en sommerfugl og menneskehetens utvikling. Dette har vi illustrert med plakaten nedenfor.

Plakat Menneskets forvandling

Last ned PDF versjon.

Det store bildet

For å skape balanse i verden er det noen forutsetninger som skal til. Og for å løse våre problemer må vi ta tak i årsaken. Den nye tid er i ferd med å bli født.

Plakat Verden i balanse

Last ned PDF versjon.

Plakat Fra symptom til årsak

Last ned PDF versjon.

Plakat Den nye tid

Last ned PDF versjon.

Pin It on Pinterest

Share This