OM GAIAMESSEN

Gaiamessen

Vi vil formidle håp, inspirasjon og nytenkning innen miljø og bevissthet.

Dette er ikke en messe som skal sette søkelys på alle våre problemer, men ha fokus på løsninger, ideer og innovasjoner. Dette skal være en messe som skal inspirere og gi håp. Vi ønsker å ha fokus på nytenkning og personlig vekst som kan bringe menneskeheten videre.

Hvor foregår messene?

For tiden arrangerer vi årlig Gaiamesse i Stavanger og Bergen. Vi jobber også med å arrangere Gaiamessen i Oslo og andre steder på sikt.

Dette er hva du kan oppleve på messen.

– SPENNENDE STAND

– INTERESSANTE FOREDRAG

– TREFFE LIKESINNEDE

– BYGGE NETTVERK

– BLI INSPIRERT

– FÅ HÅP OG OPTIMISME

– FÅ SELVINNSIKT

– VEIER TIL FRED

– VISJONER FOR FREMTIDEN

– KUNST OG KULTUR

– NYE LØSNINGER OG IDEER

Gaiamessen er ment å være en spennende og interessant møteplass som kan peke på nye veier for menneskeheten.

Den verden vi har skapt er et produkt av våre tanker. Den kan ikke forandres uten å forandre våre tanker.
Albert Einstein

Våre fokusområder

KLIMA OG MILJØ – PARADIGMESKIFTE – VISJONER – SELVUTVIKLING – BEVISSTHET – ALTERNATIV MEDISIN – SPIRITUALITET – BÆREKRAFT – FREDSARBEID

Jorden er et fantastisk vakkert sted og mange har nå begynt å tenke at jorden er levende. Elvene er som blodårene våre og regnskogene og havene er som våre to lunger. Årstidene kommer og går slik vi puster inn og ut. Vi er i ferd med å oppdage at jorden er en helhetlig organisme med sin egen bevissthet og at våre liv her nede har mening og betydning.

KLIMA OG MILJØ

Vitenskapen er samstemt om at vi mennesker forårsaker global oppvarming

 Vår mangel på respekt, samt vår uvitenhet og grådighet har medført alvorlige globale klimakriser som klimaendringer, tap av naturmangfold og utryddelse av liv. Disse krisene vi opplever tvinger oss til å tenke og handle nytt og annerledes. Kriser er med andre ord drivkrefter som får oss til å utvikle oss. Vi er i ferd med å forstå at vi ikke er atskilt fra naturen eller andre mennesker. Alt har en sammenheng og er forbundet med hverandre. Vi kan på en måte si at en ny jord er i ferd med å bli født.

PARADIGMESKIFTE

Det gamle verdensbildet samfunnet er bygget på er avleggs og vi har behov for noe nytt

I flere hundre år har det vært rådende med et vitenskapelig, mekanistisk og materialistisk syn på mennesket, jorden og universet. Dette sjelløse verdenssynet medfører at jorden, naturen og alt som lever der er til for å utnyttes. Med Gaia-hypotesen får vi et nytt verdenssyn som forteller oss at jorden er en levende selvopprettholdende organisme som vi alle er avhengige av. Et slikt paradigmeskifte krever at vi endrer våre prioriteringer hvor vi setter jorden, naturen og alt liv først fremfor profitt.

VISJONER

Mennesker og samfunn trenger nye visjoner å strekke seg mot

Hvordan vil vi leve i fremtiden? Hvordan vil økonomien fungere? Har økologisk tankegang blitt integrert i samfunnet? Vil naturen og samfunnet bli gjenoppbygd? Vil økolandsbyer bli vanlig? Vil vi ta bedre vare på hverandre? Har grunnlønn blitt innført? Er vi alle blitt vegetarianere? Vil våre boliger være selvforsynt med fornybar energi? Vil flere flytte ut på landet? Vil kriger være noe som hører fortiden til? Vil politikken vår bli styrt av kjærlighet?

SELVUTVIKLING

Kollektiv transformasjon og forandring forutsetter personlig vekst

Vi trenger selvutvikling i form av personlig vekst og utvikling for å skape et medfølende samfunn ovenfor alt levende. For å forstå oss selv bedre trenger vi også å stille noen eksistensielle spørsmål. Hvorfor er vi her på jorden? Hvem og hva er vi? Er vi tilfeldige skapninger eller er vi noe mer? Har vi levd før? Slik selvrefleksjon gjør at vi som mennesker vokser og får større forståelse og empati noe som også vil reflekteres i samfunnet.

 

BEVISSTHET

Alt vi skaper har sitt utgangspunkt i vår bevissthet

Vi er nå i en brytningstid hvor gamle systemer og tankegods er i ferd med å bryte sammen, mens nye systemer og nye tanker er i ferd med å bryte gjennom. Vi er i ferd med å gå fra å være ubevisste om våre handlinger til å bli bevisste om at våre handlinger har konsekvenser. Vi kan med andre ord velge å ødelegge denne verden eller velge å skape en fantastisk fremtid med ubegrensede muligheter.

 

ALTERNATIV MEDISIN

Formålet med alternativ medisin og skolemedisin er å hjelpe og forsterke kroppens egne selvhelbredende mekanismer

Skolemedisinen har gjort mye godt og er flinke på veldig mange områder. På den andre siden har de lite tid og omsorg til pasienten og en tendens til å skrive ut mye medisiner, noe som sjelden helbreder selve årsaken. Alternativ medisin på sitt beste er flinkere til å se selve mennesket og helheten. Ofte forstår de bedre hvilken makt vår egen bevissthet har, som at stress og negative følelser kan medføre sykdommer, mens positive tanker og følelser kan styrke immunforsvaret vårt.

 

SPIRITUALITET

Å være spirituell vil si å se på universet, verden og alt levende som guddommelig og hellig

Spiritualitet er i motsetning til religion åpen for nye sannheter og man er fri til å tenke og bestemme selv over sitt eget livssyn. Vår spiritualitet endrer seg etter som vi utvikler oss og får større forståelse. Spiritualitet og det vi tror på er det som former våre verdier. Vår politikk er dermed et utrykk for våre verdier som igjen former samfunnet. Vår politikk er med andre ord vår spiritualitet i praksis.

 

BÆREKRAFT

En levelig fremtid for naturen og kommende generasjoner krever at vi tenker helhetlig

Evig vekst er umulig på en planet som har begrensede ressurser. Vi har behov for å gå over til sirkulær tankegang. Vi kan lære av naturen som er bygget opp rundt sykluser. Sykluser er essensielt for alt liv. Sykluser er evigvarende kretsløp. Fremtidens samfunn bør baseres på gjenbruk og deling. Vi bør handle langsiktig og helhetlig og fokusere på kvalitet fremfor kvantitet. Samtidig bør de små fellesskap og lokalt produserte varer, mat og tjenester styrkes og utvikles.

FREDSARBEID

Det brukes enorme penger på våpen og forsvar, men svært lite på fred og forebygging

Krig er ødeleggende på alle mulige måter. En ting er det økonomiske tapet, som er svimlende, noe ganske annet og mye verre er alle de enorme menneskelige lidelsene det medfører. Dessuten går det ut over dyr og natur samtidig som frykt og hat får spre seg. For å skape fred må det forebygges. For hvordan kan det bli fred ute i verden hvis så mange bærer på hat inne i seg?

Gaia og Mennesket mot en lysere fremtid

For de som er interessert i å lese mer utdypende om mange av disse emnene kan lese boken til initiativtakeren til Gaiamessen. Boken kan leses i sin helhet på nettet eller lastes ned gratis. Fysiske eksemplarer er også tilgjengelig til en rimelig pris. Litt om boken:

Mennesket og Gaia er i dag plaget av utallige problemer og kriser. Alt fra overforbruk, utnytting, korrupsjon og terrorisme til økonomisk ulikhet, fattigdom, helseproblemer og ensomhet. På toppen av det hele har vi enorme miljøproblemer.

Disse problemene kan bare tas ved roten skal vi få til en varig løsning ellers blir det bare symptombehandling. Ved å identifisere kjerneårsakene til våre menneskeskapte problemer og kriser kan vi forandre disse og på den måten skape den verden vi drømmer om.

Gratis bok! Klikk på bildet (ekstern link)

En ny verden krever et nytt tankesett

Den nye verden vi går mot krever at vi mennesker forandrer oss. Vi snakker her om dypere forandringer, systemendringer, ikke symptombehandling eller overfladiske endringer.

Et nytt tankesett er en forutsetning for en verden som tar vare på mennesker og natur.

Plakat En ny verden

Last ned PDF versjon.

Vi trenger sosial, økonomisk og personlig utvikling for å skape et medfølende samfunn ovenfor alt levende. Bare da vil det være håp om å gjenopprette vårt indre og ytre økosystem.

Plakater å reflektere over

Hva er viktigst?

Last ned PDF versjon.

Er jorden levende?

Last ned PDF versjon.

Har vi levd før?

Last ned PDF versjon.

Vi forskere vet ikke hvordan.

Vi mener sitatet fra Gus Speth nedenfor peker på noe vesentlig. Det er også derfor vi mener personlig vekst og transformasjon er viktig for å få til den kulturelle og spirituelle forandringen som han etterlyser.

Jeg pleide å tro at de største miljøproblemene var tap av biologisk mangfold, sammenbrudd i økosystemet og klimaendringer. Jeg trodde at tretti år med god vitenskap kunne løse disse problemene.

Jeg tok feil.

De største miljøproblemene er egoisme, grådighet og apati, og for å håndtere disse trenger vi en kulturell og spirituell transformasjon. Og vi forskere vet ikke hvordan vi skal gjøre det.

Gus Speth

Pin It on Pinterest

Share This